מוזיאון וירטואלי - גבעון החדשה

גישה ללמוזיאון הוירטואלי תתאפשר לחברים רשומים בלבד - שם משתמש וסיסמא ניתן לקבל במזכירות הישוב, טלפון: 02-5362022.

איור: אירנה בת צבי - עלון ישוב ראשון - אוגוסט 87

בקטגוריה זו אנו מעלים :מסמכים, תמונות, גזרי עיתונות ודברים נוספים אותם אנו מקבלים ממשפחות בישוב. תמונות ומסמכים אלו נותנים לנו תמונה על התפתחותו של הישוב לאורך השנים. אנו מודים לכל התושבים ששיתפו אותנו בחומר המצוי בידם שאפשר את בנייתו של ארכיון וירטואלי זה. הארכיון מסודר על פי התרומה אותה קיבלנו מהמשפחות השונות.

משפחה המעוניינת לתרום לישוב חומר נשמח לצלם מכם ולהחזיר את החומר במהירות ובשלום. בכל מקרה, תרומה זו הינה לרווחת החברים בישוב.