מוזיאון וירטואלי - גבעון החדשה

גישה ללמוזיאון הוירטואלי תתאפשר לחברים רשומים בלבד - שם משתמש וסיסמא ניתן לקבל במזכירות הישוב, טלפון: 02-5362022.

איור: אירנה בת צבי - עלון ישוב ראשון - אוגוסט 87

בקטגוריה זו אנו מעלים :מסמכים, תמונות, גזרי עיתונות ודברים נוספים אותם אנו מקבלים ממשפחות בישוב. תמונות ומסמכים אלו נותנים לנו תמונה על התפתחותו של הישוב לאורך השנים. אנו מודים לכל התושבים ששיתפו אותנו בחומר המצוי בידם שאפשר את בנייתו של ארכיון וירטואלי זה. הארכיון מסודר על פי התרומה אותה קיבלנו מהמשפחות השונות.

משפחה המעוניינת לתרום לישוב חומר נשמח לצלם מכם ולהחזיר את החומר במהירות ובשלום. בכל מקרה, תרומה זו הינה לרווחת החברים בישוב.

אתר הישוב גבעון החדשה

 • יזום: דני יקותיאלי ודוד מרדכי 
 • עזרה ועדכון: שוש בנימין ועובדיה ישראלי
 • בניה, עיצוב ותיחזוק האתר:
  דוד מרדכי (מרידך)
  נייד: 054-5-603-603

  פקס: 153-2-5730150
  :דואר אלקטרוני
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרטים להתקשרות

 • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
 • טלפון: 02-5362022
 • פקס: 02-5361911
 • :אימייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.