גני ילדים ומעון - טלפונים

Курорты России

 

שם הגן

שם גננת

טל' בגן

טל' גננת

גן רימון

דליה אלה

5363512

054-7772181

 

גן תפוח

מלכי

5363552

052-7657336

 

צהרון–גן רימון

 

5363512

 

מעון

דורית הדר

5362269

052-2870471

 

Диеты. Упражнения для похудения