ח

ח


שם ומשפחה:

טלפון:

 

חודדה פנחס אהובה

5734888

 

 

חיון ארלט

5363280

 

 

חיות יגאל מרים

5361588

 

 

חלפון יוסי ליאת

5363237

 

 

חן בנציון אילנה

5363934

 

 

חסון אבי נירה

5363807

 

חסון אליהו דליה

5363272

 

אתר הישוב גבעון החדשה

 • יזום: דני יקותיאלי ודוד מרדכי 
 • עזרה ועדכון: שוש בנימין ועובדיה ישראלי
 • בניה, עיצוב ותיחזוק האתר:
  דוד מרדכי (מרידך)
  נייד: 054-5-603-603

  פקס: 153-2-5730150
  :דואר אלקטרוני
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרטים להתקשרות

 • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
 • טלפון: 02-5362022
 • פקס: 02-5361911
 • :אימייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.