תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הישוב גבעון החדשה

אנא, הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין הישוב לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן - "המשתמש").

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי
ישוב קהילתי גבעון החדשה מציע את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: "השרות"), לכל משתמש/ת היוצר קשר או מתקשר עם אתר ישוב קהילתי גבעון החדשה או שהינם בעליו של חשבון ממנו נערכת התקשרות לאתר.

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפירסומי ישוב קהילתי גבעון החדשה המתפרסמים באתר זה שייכים לישוב קהילתי גבעון החדשה.
פרסומי ישוב קהילתי גבעון החדשה משמעם הטקסטים ו/או התמונות ו/או המפות ו/או האיורים ו/או קטעי הוידיאו ו/או קבצי מלל ו/או גרפיקה ו/או יישומי תכנה (להלן: החומר המוגן) שייכים לישוב קהילתי גבעון החדשה, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן. בעשותו שימוש הוגן בחומר המוגן מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן.
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודה, במעמדה, או בשמו של ישוב קהילתי גבעון החדשה.

אחריות ישוב קהילתי גבעון החדשה
השרות מוצע לציבור כמות שהוא ("as is") וישוב קהילתי גבעון החדשה לא ישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש.
ישוב קהילתי גבעון החדשה לא ישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשרות זה ו/או במידע הכלול בו.
"נזק" פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות, משימוש ביישומים או ישומוני תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות ממחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.
המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשרות, וכן, לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
במידה שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המתפרסם בשירות ולבין מידע המתפרסם בפירסומים רשמיים של ישוב קהילתי גבעון החדשה, יגבר המידע המתפרסם בפירסומים הרשמיים.

שימוש בקישורים
באתר זה מצויים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.
אין בין ישוב קהילתי גבעון החדשה ובין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים לישוב קהילתי גבעון החדשה (להלן: אתרי צד ג'), יחסים משפטיים ו/או מסחריים, ואין לישוב קהילתי גבעון החדשה כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלו.
אין ישוב קהילתי גבעון החדשה אחראי לתוכן החומר המצוי באתרי צד ג'. אין בקישורים לאתרי צד ג' משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה של ישוב קהילתי גבעון החדשה לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפירסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליהם.

אתר הישוב גבעון החדשה

 • יזום: דני יקותיאלי ודוד מרדכי 
 • עזרה ועדכון: שוש בנימין ועובדיה ישראלי
 • בניה, עיצוב ותיחזוק האתר:
  דוד מרדכי (מרידך)
  נייד: 054-5-603-603

  פקס: 153-2-5730150
  :דואר אלקטרוני
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרטים להתקשרות

 • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
 • טלפון: 02-5362022
 • פקס: 02-5361911
 • :אימייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.