Спортивный портал. Все о тренировках

ועדת ביקורת

חברי הועדת הביקורת:

 

שם

נייד

טל בבית

טל' עבודה

אפרים גביש

052-3459373

 

 

שוקי סגל

052263111

5361207

 

אליהו שלגית

050-6282027

 

 

 

תפקידי וועדת הביקורת

ועדת הביקורת אחראית על ביקורת ובדיקת טוהר המידות בכל הקשור ל:

*  פעולות ועד ההנהלה ופקידי האגודה בהוצאות כספים, ביעילות עבודתם תוך מטרה להביא לחסכון בהוצאות בהתאם לחוק ולתקנות.

*  בדיקה וביקורת על המזומנים בקופת הישוב.

*  בדיקה וביקורת על המלאי במחסנים. אחת לשנה תאשר את המלאי לאחר בדיקה.

*  ועדת הביקורת תמציא דין וחשבון לאסיפה כללית של חברי הישוב וגם לאסיפה כללית מיוחדת שתיקרא על פי דרישה.

 

לפירוט מורחב של תפקידי הועדה ניתן להוריד קובץ כאן


אתר הישוב גבעון החדשה

 • יזום: דני יקותיאלי ודוד מרדכי 
 • עזרה ועדכון: שוש בנימין ועובדיה ישראלי
 • בניה, עיצוב ותיחזוק האתר:
  דוד מרדכי (מרידך)
  נייד: 054-5-603-603

  פקס: 153-2-5730150
  :דואר אלקטרוני
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרטים להתקשרות

 • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
 • טלפון: 02-5362022
 • פקס: 02-5361911
 • :אימייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.