Спортивный портал. Все о тренировках

פרוטוקולי ועד ההנהלה

 • 2019-02-25 בכדי להוריד למחשבכם קובץ של פרוטוקול ועד בתאריך נבחר - יש ללחוץ על הלחצן "לחץ להורדה" בתאריך בו אתם מעוניינים.
 •  למי שאין במחשבו אפשרות לקריאת קבצי PDF  - ילחץ על הקישור להורדת התכנה  PDF reader  שתאפשר את פתיחת הקובץ הרצוי - לחץ  על קישור זה לאחר הורדת הקובץ יש להתקינו במחשבכם.
תאריך הוצאה: לחץ להורדה:
פרוטוקול ועד הנהלה 18.6.19
פרוטוקול ועד הנהלה 4.6.19
פרוטוקול ועד הנהלה 26.5.19
פרוטוקול ועד הנהלה 21.5.19
פרוטוקול ועד הנהלה 30.4.19
פרוטוקול ועד הנהלה 16.4.19
פרוטוקול ועד הנהלה 31.3.19
פרוטוקול ועד הנהלה 26.3.19
פרוטוקול ועד הנהלה 12.2.19
פרוטוקול ועד הנהלה 5.2.19
פרוטוקול ועד הנהלה 29.1.19
פרוטוקול ועד הנהלה 8.1.19
פרוטוקול ועד הנהלה 30.12.18
פרוטוקול ועד הנהלה 18.12.18
פרוטוקול ועד הנהלה 4.12.18
פרוטוקול ועד הנהלה 13.11.18
פרוטוקול ועד הנהלה 25.7.18
פרוטוקול ועד הנהלה 4.7.18
פרוטוקול ועד הנהלה 27.6.18
פרוטוקול ועד הנהלה 28.5.18
פרוטוקול ועד הנהלה 15.4.18
פרוטוקול ועד הנהלה 8.4.18
פרוטוקול ועד הנהלה 12.3.18
פרוטוקול ועד הנהלה 24.12.17
פרוטוקול ועד הנהלה 19.12.17
פרוטוקול ועד הנהלה 15.10.17
פרוטוקול ועד הנהלה 1.10.17
פרוטוקול ועד הנהלה 24.9.17
פרוטוקול ועד הנהלה 3.9.17
פרוטוקול ועד הנהלה 13.8.17
פרוטוקול ועד הנהלה 16.7.17
פרוטוקול ועד הנהלה 4.7.17
פרוטוקול ועד הנהלה 25.6.17
פרוטוקול ועד הנהלה 19.6.17
פרוטוקול ועד הנהלה 11.6.17
פרוטוקול ועד הנהלה 28.5.17
פרוטוקול ועד הנהלה 18.5.17
פרוטוקול ועד הנהלה 26.4.17
פרוטוקול ועד הנהלה 18.4.17
פרוטוקול ועד הנהלה 2.4.17
פרוטוקול ועד הנהלה 26.3.17
פרוטוקול ועד הנהלה 21.3.17
פרוטוקול ועד הנהלה 6.3.17
פרוטוקול ועד הנהלה 28.2.17
פרוטוקול ועד הנהלה 14.2.17
פרוטוקול ועד הנהלה 4.1.17
פרוטוקול ועד הנהלה 01.02.17
פרוטוקול ועד הנהלה 25.1.17
פרוטוקול ועד הנהלה 4.1.17
פרוטוקול ועד הנהלה 21.12.16
פרוטוקול ועד הנהלה 06.12.16
פרוטוקול ועד הנהלה 27.11.16
פרוטוקול ועד הנהלה 21.11.16
פרוטוקול ועד הנהלה 19.11.16

חזרה לדף הבית

אתר הישוב גבעון החדשה

 • יזום: דני יקותיאלי ודוד מרדכי 
 • עזרה ועדכון: שוש בנימין ועובדיה ישראלי
 • בניה, עיצוב ותיחזוק האתר:
  דוד מרדכי (מרידך)
  נייד: 054-5-603-603

  פקס: 153-2-5730150
  :דואר אלקטרוני
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרטים להתקשרות

 • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
 • טלפון: 02-5362022
 • פקס: 02-5361911
 • :אימייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.