• פקס: 02-5361911
  • מזכירות: 02-5362022
Спортивный портал. Все о тренировках

מזכירות הישוב

 

טלפונים

ברוינר יהודה –מזכיר  02-5362022   נייד - 050-2334504

שרונה בסלו - מזכירה   02-5362022     פקס: 02-5361911

ישראל צ'ונה – תחזוקה  050-4697964

 

מזכירות הישוב

במזכירות הישוב מתבצע הלכה למעשה ניהולו השוטף של הישוב בכל התחומים.

המזכירות מייצגת את הישוב מול הרשויות השונות והמועצה.

המזכירות מטפלת בכל עניני הישוב שהם:

הפעלה של מעונות יום וגני הילדים.

טיפול בגביית מיסים באופן שוטף עבור המועצה וגביית מיסי הישוב השונים.

תחזוקה שוטפת של המבנים והמוסדות הציבוריים בישוב כגון: גני ילדים, מעון יום, אולמות ארועים, מגרש הספורט, בית הכנסת, פינות המשחק וכו'.

טיפול שוטף בגינות הציבוריות בישוב וטיפוחן וניקיון של הישוב ועוד.

 

שעות פעילות מזכירות:


ששעות הפתיחה של המזכירות

ימים א'-ה' החל מהשעה 08:30 עד 14:00

וביום שני בנוסף בין השעות 16:00 עד 18:00

נודה לכם אם תקפידו על שעות אלו !


מזכיר הישוב

אחראי כלפי הוועד על ניהולו התקין והכולל של הישוב.

מזכיר הישוב משמש כמנהל כללי של פעילויות האגודה. הוא כפוף לוועד הנהלת האגודה כאשר באחריותו להפעיל את כל עובדי המשרד, במשרות מלאות או חלקיות. המזכיר ממונה על ביצוע מדיניות ועד ההנהלה.

אחריות המזכיר מתחלקת לשלושה רבדים:

רובד הפיתוח – מזכיר מטפל בקידום פרויקטי בניה חדשים. תוך ניהול וייצוג העבודה מול משרדי המנהל האזרחי, המועצה האזורית, ומספר רב של משרדים אחרים ויזמים שונים.

רובד המוניציפאלי – מזכיר הישוב מטפל באופן עצמאי ועובד בתאום עם המועצה האזורית. מזכיר הישוב אחראי לפעילויות השוטפות של הישוב בתחום הפעילות הקהילתית חינוכית, הגביה, ניהול התקציב וההוצאות, תחזוקה שוטפת של השטחים הציבוריים, ניהול משק המים, בטחון ועוד..

רובד נכסי האגודה – לאגודה נכסים מושכרים הדורשים ניהול של אחזקה שוטפת והכנסות לאגודה.

 

 

מזכירת הישוב:

מזכירת הישוב אחראית על ניהול המשרד. קביעת פגישות ותיאומן עם הגורמים הנוגעים. עדכון שוטף של כל הנתונים במחשב. ריכוז כל החומר לעלון הישוב והכנתו להפצה הו דרך האימלים והן בדואר הפנימי.

קבלת תשלומים ועדכונם השוטף במערכת התשלומים.

מתן מענה טלפוני לכל הפונים הן תושבי הישוב והן גורמים חיצוניים בתחום אחריותה ובהתאם לצורך , הפניית הפונים לאחראים בנושא בישוב.

 

פרטים להתקשרות

  • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
  • טלפון: 02-5362022
  • פקס: 02-5361911
  • :אימייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.