• פקס: 02-5361911
  • מזכירות: 02-5362022
Спортивный портал. Все о тренировках

ועד ההנהלה

חברי ההנהלה הם:

 

שם

נייד

טל' בבית

טל' בעבודה

איתי אליאב 057-7629907    
ויינשטיין שוש 050-8365596 5361949  
פרלמן ענת 050-8886654 5362132  
אלקובי מוריס 054-5644458 5362906  
סמילנסקי טלי 054-5795941    

תפקידי וועד ההנהלה:

 

הוועד פועל לטובת האגודה במסגרת מטרותיו וסמכויותיו בהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

הוועד אחראי להוציא לפועל את החלטות שהתקבלו באסיפות ובישיבות השונות.

ועד ההנהלה של האגודה יהיה אחראי לניהול סדיר ליעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה

הוועד מנהל את הנהלת החשבונות בצורה נאותה ומגיש את המסמכים לוועדת הביקורת לבדיקה.

הועד רשאי להקים מבין חבריו ועדות מייעצות למטרות שונות וכן לצרף אליהן חברים מבין חברי האגודה. סמכויות ועדות אלה תוגדרנה על ידי ועד ההנהלה

חבר מועד  ההנהלה יכהן כיו"ר בכל אחת מהועדות האלה אשר תהיינה אחראיות בפעולותיהן בפני הועד. המלצות ועדות אלה תובאנה לדיון ולאישור ועד ההנהלה..

 

 

 


פרטים להתקשרות

  • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
  • טלפון: 02-5362022
  • פקס: 02-5361911
  • :אימייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.